• MTC Hopperijders staat open voor alle motorrijd(st)ers ongeacht leeftijd, motortype of cilinderinhoud.
 • MTC Hopperijders acht elk rijdend lid of personen, die deelnemen aan een motoractiviteit van de club, in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en een geldig verzekeringsbewijs van zijn/haar motor.
 • MTC Hopperijders hoeft geen herriezoekers of roekeloze piloten waardoor de veiligheid van zowel eigen clubleden als andere weggebruikers in het gedrang komt. Deze worden als dusdanig geweerd uit de club.
 • MTC Hopperijders behoudt ten alle tijden het recht om het lidmaatschap van leden, die zich misdragen en/of de clubnaam in diskrediet brengen, te beëindigen. Deze beslissing wordt genomen onder alle bestaande leden waarbij een 2/3de meerderheid wordt gevolgd en waarbij onthoudingen bij de meerderheid worden meegerekend.
 • MTC Hopperijders beslist, na een 3-tal ritten, door middel van een stemming of nieuwe kandidaat-leden zich al dan niet officieel kunnen aansluiten. Deze stemming wordt gebaseerd op mentaliteit en (rij-)gedrag en wordt gehouden onder alle bestaande leden, waarbij de meerderheid wordt gevolgd. Geen reactie of onthoudingen worden automatisch toegevoegd aan de meerderheid.
 • MTC Hopperijders is geen officieel ingeschreven motor-touring-club en neemt geen deel aan allerhande externe klassementen. Er wordt jaarlijks hooguit een intern clubklassement bijgehouden, voor de leute weliswaar.
 • MTC Hopperijders legt de leden geen enkele verplichting op betreffende een minimum aantal deelnames per jaar. Iedereen rijdt dus mee wanneer het hem/haar past.
 • MTC Hopperijders stelt aan het begin van elk motorseizoen een jaarkalender op, waarin de verschillende weekends worden voorzien van motoractiviteiten, gaande van deelname aan treffens tot het rijden van eigen ritten (inclusief jaarlijks clubweekend).
 • MTC Hopperijders rijdt volgens een gedragscode, die eerder als leidraad moet gezien worden inzake het veilig rijden in groepsverband.
 • MTC Hopperijders en/of haar leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen en verkeersovertredingen conform de geldende wegcode.
 • MTC Hopperijders vraagt éénmalig een bijdrage van 15€ als toetreding voor nieuwe leden (inclusief clubpolo).
 • MTC Hopperijders vraagt jaarlijks een bescheiden bijdrage van 10€ aan alle officiële leden als blijk van engagement en om zaken te realiseren waar men samen als club iets aan heeft. 
 • MTC Hopperijders heeft voor de officiële leden ook een Backpatch ter beschikking waarvan de aanschaf geheel vrijblijvend is. De prijs hiervoor is € 30.
 • MTC Hopperijders verzoekt personen waarvan hun lidmaatschap beëindigd wordt, niet meer publiekelijk op te treden met clubgebonden kledingsartikelen (T-shirts, Polo's en/of Backpatch).